κάτ-οχα

[1405] κάτ-οχα, τά, Halter, Handgriff am Bohrer, Hesych.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1405.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: