κέρχω

[1426] κέρχω, trocken, rauh, heiser machen, im pass., Hippocr. – Auch intrans., trocken, rauh, heiser sein, von dem heisern, pfeifenden Ton der Stimme, wenn die Luftröhre rauh od. voll Schleimes ist, wie κερχνάω u. κέρχνω, vielleicht verwandt mit κρέκω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1426.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: