κέω

[1429] κέω, = κείω, Od. 7, 342 ὄρσεο κέων, geh', um dich schlafen zu legen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1429.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: