κατάῤ-ῥοος

[1375] κατάῤ-ῥοος, zsgzgn κατάῤῥους, ουν, herabfließend, Philostr. Gew. subst., der Herabfluß, das Herabfließen, ὑπὸ ῥεύματός τε καὶ κατάῤῥου πάντα χρήματα[1375] ἔχεσϑαι Plat. Crat. 440 d. Bei den Medic. bes. das Herabziehen des Krankheitsstoffes nach einem Theile hin, bes. in den Mund hinein, Katarth; so οἱ κατάῤῥῳ νοσοὔντες Plat. a. a. O., vgl. Rep. III, 405 d. – Nach B. A. 270 auch = δυςεντερἰα.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1375-1376.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: