κατάῤ-ῥοπος

[1376] κατάῤ-ῥοπος, = καταῤῥεπής, bes. bei Medic. von Krankheiten, sich herunter-, auf Etwas hinziehend.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1376.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: