κατάῤ-ῥῑς

[1375] κατάῤ-ῥῑς, od. κατάῤ-ῥῑν, ῑνος, mit abwärts gebogener Nase, Tzetz. PH. 658. 673.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1375.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: