κατά-ληψις

[1360] κατά-ληψις, , das Fassen, Ergreifen; ὡς δ' οὐκέτι ἐν καταλήψει ἐφαίνετο, ἐπανεχώρει Thuc. 3, 33, als die Flotte nicht mehr zu nehmen, zu erreichen schien; das Besetzen, Einnehmen, Φυλῆς Din. 1, 25; χωρίων Plat. Gorg. 455 b; τοῦ ἱεροῦ Dem.; Isocr. u. A. – Das Begreifen mit dem Geiste, die Wahrnehmung, der Begriff, Plut., vgl. adv. Stoic. 7, u. a. Sp. – Der Anfall einer Krankheit, Medic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1360.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika