κατά-λοιπος

[1361] κατά-λοιπος, übrig geblieben; Plat. Tim. 39 e; Arist. H. A. 5, 16; häufiger bei Pol. u. Sp.; τοῦτο ἔστι κατάλοιπον c. inf., das fehlte noch, Strato Ath. IX, 382 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1361.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika