κατά-λυσις

[1361] κατά-λυσις, , 1) Auflösung, Zerstörung, bes. der Staatsverfassung, τοῦ δήμου, der Demokratie, Andoc. 1, 36. 3, 6, wie Xen. Hell. 2, 3, 28 u. A.; τῆς παρούσης πολιτείας Plat. Legg. XI, 864 d; τῆς ἀρχῆς Xen. Cyr. 8, 1, 45; Sp., τῆς βασιλείας, δυναστείας, Pol. 3, 1, 9. 2, 7; auch τοῦ τυράννου, τοῦ Περσέως, das Stürzen desselben, 10, 25, 3. 30, 10, 1, wie Thuc. 1, 18 τὴν τῶν τυράννων κατάλυσιν ἐκ τῆς Ἑλλάδος, die Vertreibung der Tyrannen; übh. Vernichtung, τῆς ἀρετῆς Xen. Mem. 1, 2, 20; στρατιᾶς, die Auflösung, Entlassung, Xen. Cyr. 6, 1, 10. – Die Beendigung, das Ende, πολέμου Xen. Mem. 2, 8, 1 u. sonst; κατάλυσιν τοῦ πολέμ ου ποιεῖσϑαι, den Krieg beilegen, Thuc. 8, 18; Pol. u. A.; τοῠ βίου, das Lebensende, Xen. Apol. 30. – 2) das Einkehren; δεξώμεϑ' οἴκων καταλύσεις Eur. El. 393; die Herberge, Macho Ath. VIII, 337 d; ξένοις κατάλυσιν πεποίηκε Plat. Prot. 315 d; καταλύσεσιν ἀγαπηταῖς τινα δέχεσϑαι Legg. XI, 919 a; Pol. κατάλυσιν ποιεῖσϑαι, einkehren, 2, 15, 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1361.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika