κατά-ξηρος

[1367] κατά-ξηρος, sehr trocken, dürr, Arist. de anim. 2, 10 u. Sp., auch übertr., τὸ κατάξηρον τῆς ἐπιϑυμίας Alciphr. 1, 22.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1367.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika