κατακωχή

[1358] κατακωχή, , das Zurückhalten, Aufhalten, Suid. erkl. κατάσχεσις. – Bei Plat. v. l. für κατοκωχή, w. m. s.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1358.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: