καταφλιὰ

[1389] καταφλιὰ τῆς ϑύρας, wird Schol. Od. 15, 146 αἴϑουσα erkl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1389.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: