καταῤ-ῥηκτικός

[1375] καταῤ-ῥηκτικός, ή, όν, den Durchbruch, das Ausbrechen befördernd, bes. bei Medic., φάρμακα.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1375.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: