καταῤ-ῥητορεύω

[1375] καταῤ-ῥητορεύω, Einen durch Reden besiegen, niederreden, Sp., bes. pass., καταῤῥητορευϑεὶς καὶ ἡττηϑείς Schol. Ar. Plut. 586; Luc. Gymn. 19. – Gegen Einen reden, declamiren, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1375.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: