καταῤ-ῥᾳ-θῡμέω

[1374] καταῤ-ῥᾳ-θῡμέω, durch Leichtsinn, Fahrlässigkeit verabsäumen, verlieren; fahrlässig sein, neben καταμελέω Xen. Hell. 6, 2, 39; absol. auch Din. 2, 5; Dem. 24, 210 u. Sp.; τὰ κατεῤῥᾳϑυμημένα πάλιν ἀναλήψεσϑε, das leichtsinnig Verabsäumte, Verschleuderte, Dem. 4, 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1374.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: