καταῤ-ῥῑνέω

[1375] καταῤ-ῥῑνέω, aus-, zerfeilen, übertr. wie bei uns von der Rede, ἀστεῖόν τι καὶ κατεῤῥινημένον λέγειν Ar. Ran. 901, geistreich u. sein ausgefeilt; nach Phryn. in B. A. 9, 3 τὸ οὕτω λεπτῶς καὶ ἄκρως διειργασμένον ὡς μηδὲ διαιρεῖσϑαι ἐπιτήδειον εἶναι. Bei Aesch. Suppl. 728, βραχίον' εὖ κατεῤῥινημένους, soll es »abgehärtet« heißen, dah. Wellauer κατεῤῥινωμένους vermuthet.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1375.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: