καταῤ-ῥῑνόω

[1375] καταῤ-ῥῑνόω, mit Fell od. Leder (ῥινός) überziehen, Hesych., s. καταῤῥινέω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1375.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: