κατα-βάδην

[1338] κατα-βάδην, herabsteigend, abwärts, Ggstz von ἀναβάδην, wie Ar. Ach. 385 ἀναβάδην ποιεῖς ἐξὸν καταβάδην.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1338.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika