κατα-βάσιος

[1339] κατα-βάσιος, Ζεύς, = καταιβάτης, w. m. s.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1339.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika