κατα-βασκαίνω

[1339] κατα-βασκαίνω, behexen, Plut. Symp. 5, 7, 1 ff.; καί σε τῇ ϑέᾳ καταβασκήνας Heliod. 4, 5.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1339.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika