κατα-βαυκαλίζω

[1339] κατα-βαυκαλίζω, 1) = καταβαυκαλάω, VLL., comic. bei E. M. – 2) hinunterschlürfen (vgl. βαύκαλις), Sopat. bei Ath. XI, 784 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1339.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika