κατα-βληχάομαι

[1340] κατα-βληχάομαι, sehr blöken, χίμαιραι Theocr. 5, 42.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1340.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika