κατα-βοάω

[1340] κατα-βοάω (s. βοάω), gegen Einen schreien, anschreien, Einem Vorwürfe machen, ihn anklagen, τινός, ἀγγέλους καταβωσομένους Λευτυχίδεω περί τινος Her. 6, 85; Thuc. 1, 67. 5, 45; – nieder-, überschreien, καταβοήσομαι βοῶν σε Ar. Equ. 286, vgl. Ach. 676; – anrufen, κατεβόα τῶν Βακχιαδῶν Plut. amat. narrat. 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1340.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika