κατα-βρέχω

[1341] κατα-βρέχω, stark benetzen; μύροις ὑπήνην Anacr. 7, 6; τινὰ κάδοις Χίου, mit Chierwein berauschen, Hedyl. Ath. XI, 473 a; μὴ καταβρεχϑῶ Ar. Nub. 267; übtr., μέλιτι πόλιν, d. i. mit lieblichem Gesange preisen, Pind. Ol. 11, 103; καύχημα σιγᾷ καταβρέχειν, d. h. schweigen statt zu prahlen, I. 4, 57.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1341.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika