κατα-βρίθω

[1341] κατα-βρίθω, durch eine Last niederdrücken, überwiegen, ὄλβῳ μὲν πάντας κε καταβρίϑοι βασιλῆας Theocr. 17, 95. – Perf. καταβέβρῑϑα, schwer belastet sein, τινί, Hes. O. 236; so auch praes., Theocr. 7, 146.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1341.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika