κατα-βρύω

[1341] κατα-βρύω, reichlich sprossen, grünen, κισσῷ καταβρύουσαν Eubul. bei Ath. XI, 471 d, wo Porson κάρα βρύουσαν verbessert, was Mein. billigt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1341.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika