κατα-βρῡχάομαι

[1341] κατα-βρῡχάομαι, = Folgdm; καταβρυχήσεταί σε, μῆτερ, ὡς λέων Eumath. 11 p. 445.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1341.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika