κατα-βόησις

[1340] κατα-βόησις, , das Schreien gegen Einen, Vorwurf, Anklage, ἐν αἰτίαις ἦν καὶ καταβοήσεσιν Plut. Pomp. 67 u. öfter, wie a. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1340.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika