κατα-γίγνομαι

[1342] κατα-γίγνομαι (s. γίγνομαι), später καταγἰνομαι, sich aufhalten, verweilen; ἔχω χρυσοχοεῖον, ἐν ᾧ καταγίγνομαι καὶ ἐργάζομαι Dem. 21, 22; Sp.; anch εἴς τι, wohin kommen, z. B. εἰς βυϑόν Plut. fac. orb. lun. 28; wie versari, sich mit Etwas beschäftigen, ἔν τινι, Pol. 32, 15, 6; D. L. 6, 70 u. öfter bei Sp.; auch περί τι, S. Emp. adv. arithm. 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1342.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika