κατα-γελαστικός

[1341] κατα-γελαστικός, ή, όν, zum Verspotten geneigt, adv. spöttisch, Poll. 5, 128, adv.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1341.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika