κατα-γε-ωργέω

[1342] κατα-γε-ωργέω, bestellen, beackern, τὸ πεδίον ἀνιερωϑὲν αὖϑις κατεγεώργουν Strab. IX, 419.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1342.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika