κατα-γηράω

[1342] κατα-γηράω, dasselbe; Od. 9, 510; in Prosa, Is. 2, 22, καταγηρῶντες Plat. Critia. 112 c.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1342.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika