κατα-γλυκαίνω

[1342] κατα-γλυκαίνω, sehr süß machen, versüßen, Sp.; τὴν ἀκοήν, das Ohr kitzeln, dem Ohre schmeicheln. – Auch med., ἐν ἐννέ' ἂν χορδαῖς κατεγλυκάνατο Chionids bei Ath. XIV, 638 e.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1342.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika