κατα-γνάπτω

[1343] κατα-γνάπτω, zerkratzen; Eur. Troad. 1252 τὰς μεγάλας ἐλπίδας ἐπὶ σοὶ κατέγναψε βίου, jetzt in κατέκαμψε geändert.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1343.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika