κατα-γήραιος

[1342] κατα-γήραιος, = κατάγηρως, σώματα D. Hal. 1, 46, f. l.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1342.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika