κατα-δέομαι

[1345] κατα-δέομαι (s. δέομαι), sehr bitten; οὐκ ἂν αὐτοῦ καταδεηϑείη Plat. Apol. 33 e; öfter in LXX.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1345.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika