κατα-δακτυλίζω

[1344] [1344] κατα-δακτυλίζω, mit dem Finger berühren, in obscönem Sinne, von Knabenschändern, nach Phryn. in B. A. 48, 23 u. Moeris hellenistisch für das attische σκιμαλίζω; vgl. Hesych. σιφνιάζειν.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1344-1345.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika