κατα-δαμάζω

[1345] κατα-δαμάζω, ganz besiegen, bewältigen; praes. erst Sp.; aor. κατεδάμασα, LXX.; med. καταδα-μασάμενοι Thuc. 7, 81; pass., τοῖς ὅπλοις καταδαμασϑῆναι D. Cass. 50, 10.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1345.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika