κατα-δείκνῡμι

[1345] κατα-δείκνῡμι (s. δείκνυμι), zeigen, bekannt machen, darthun; τὸν Ταρτησσὸν οὗτοί εἰσι οἱ καταδέξαντες Her. 1, 163; Ar. Ran. 1062; ἰατρικήν, lehren, Plat. Rep. III, 407 d; τέχνην Antiphan. Stob. fl. 61, 2; τελετάς, vom Orpheus, Dem. 25, 11, vgl. Ar. Ran. 1032; c. inf., Her. 1, 171, wie Ar. Av. 501; τοῖς λαοῖς ϑεοὐς σέβεσϑαι D. Sic. 1, 45; c. partic., ἐκ τόσου κατεδέδεκτο ἐοῦσα οὐδὲν χρηστή Her. 7, 215.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1345.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika