κατα-δερματόω

[1345] κατα-δερματόω, das Fell abziehen, abhäuten, Hesych, Eckk. von καταῤῥινάω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1345.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika