κατα-δηϊόω

[1346] κατα-δηϊόω, zsgzgn καταδῃόω, verwüsten, Sp., wie D. Hal. 11, 72 χώρα ὑπὸ τῶν πολεμίων καταδῃωϑεῖσα.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1346.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika