κατα-δι-αιρέω

[1346] κατα-δι-αιρέω (s. αἱρέω), vertheilen; τὸ πλῆϑος εἰς τοὺς ἑκατὸν λόχους D. Hal. 4, 19; καταδιελεῖν τὸν ὅλον κύκλον εἰς δώδεκα μοίρας S. Emp. adv. astrol. 23. – Bes. im med., die Beute unter sich vertheilen, Pol. 2, 45, 1 u. a. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1346.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika