κατα-δρύπτω

[1347] κατα-δρύπτω, zerkratzen, zerfleischen; in tmesi, κατὰ δ' ἐδρύπτοντο παρειάς, sie zerfleischten sich die Wangen, Hes. Sc. 243; τὸ πρόςωπον Rufin. 28 (V, 43); ὄνυξι M. Anton. 6, 20.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1347.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika