κατα-ζευγο-τροφέω

[1348] κατα-ζευγο-τροφέω, mit Halten von Zugvieh verthun, durchbringen; οὐδὲ καϑιπποτρόφηκας, οὔτε κατεζευγοτρόφηκας Is. 5, 43, wahrscheinlich auf Maulthiergespanne zum Wettfahren gehend.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1348.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika