κατα-ζώννῡμι

[1348] κατα-ζώννῡμι (s. ζώννυμι), nur med., sich umgürten; δορὰς ὄφεσι κατεζώσαντο Eur. Bacch. 697; Plut. Pyrrh. 27; χιτῶνας χαλκέαις μίτραις κατεζωσμένοι D. Hal. 2, 70.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1348.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika