κατα-θέω

[1349] κατα-θέω (s. ϑέω), herablaufen, -rennen, -stürzen; ὁπόϑεν (τῶν ὀρέων) καταϑέοντες ληΐζονται Xen. Cyr. 3, 2, 1; πλοῖα ἐς Πειραιᾶ καταϑέοντα, in den Hafen einlaufend, Hell. 1, 1, 35; – τὴν χώραν, Streifzüge durch ein Land machen, auf Streifzügen plündern, Xen. Cyr. 5, 4, 15, vgl. Mem. 3, 5, 26, wie Polyaen. 1, 23, 1 τὴν ϑάλατταν καταϑεῖν, das Meer unsicher machen; Xen. vbdt es auch mit εἰς τὰς πόλεις, Hell. 5, 2, 43. – Von Personen, angreifen u. überrennen, im Disputiren, Plat. Theaet. 171 c; verfolgen, Parthen. 13; nach Suid. auch c. gen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1349.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika