κατα-θαλαττόω

[1348] κατα-θαλαττόω, ins Meer versenken; αἱ Σειρῆνες ἑαυτὰς κατεϑαλάττωσαν, stürzten sich ins Meer, Tzetz. ad Lycophr. 712.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1348.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika