κατα-θαμβέομαι

[1348] κατα-θαμβέομαι, in Verwunderung gesetzt werden, erstaunen; κατατεϑαμβημένος τὸν Ἀννίβαν Plut. Fab. 26, vgl. Num. 15.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1348.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika