κατα-θείομαι

[1348] [1348] κατα-θείομαι, = κατάϑωμαι, conj. aor. II. med. von κατατίϑημι. Eben so καταθείομεν für καταϑῶμεν.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1348-1349.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika