κατα-θραύω

[1349] κατα-θραύω (s. ϑραύω), zerbrechen, zermalmen, Plat. Polit. 265 d; καταϑραυσϑῇ Tim. 56 e; Sp., wie Plut. reg. et imper. apophth. p. 88; – κατάϑραυστος, zerbrochen, Diosc.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1349.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika